Skip to main content
Skip table of contents

How-to articles


TitleCreatorModified
Vertex CAD ja tiedonhallintajärjestelmän etäkäyttö@a userJan 22, 2024
Vertex CAD -etäkäyttö / Remote Work with Vertex CAD@a userJan 22, 2024
Putkikomponentin tallentaminen / How to save pipe component@a userJan 22, 2024
Oman piirustuslomakkeen luominen / Customize Drawing Template@a userJan 22, 2024
Putkikomponenttien siirto toiseen Vertexiin / How to transfer pipe component from Vertex to another@a userJan 22, 2024
Itseopiskelumateriaali - Profiilirakennekurssi@a userJan 19, 2024
Itseopiskelumateriaali - Mekaniikkasuunnittelun perusteet@a userJan 19, 2024
Itseopiskelumateriaali - Levyrakennekurssi@a userJan 19, 2024
Itseopiskelumateriaali - Käyttöliittymä ja arkistointi@a userJan 19, 2024
Putkilinjan supistus PI-kaaviossa / How to reduce pipeline in P&I diagram@a userJan 19, 2024
Isometrilomakkeiden muokkaaminen@a userJan 19, 2024
How to adjust the length or other dimension of the pipe component?@a userFeb 07, 2023
Kuinka linjalla olevan putkikomponentin pituutta tai muuta mittaa voidaan muuttaa?@a userFeb 07, 2023
Hitsisaumojen juokseva numerointi isometriin@a userSept 28, 2022
Linjaviivaston tekstien piilotus / How to hide reference grid texts@a userJun 01, 2022
Linjaviivasto näkyviin isometri-piirustukseen / How to add reference grid to isometric drawing@a userFeb 12, 2021
Revisiotaulun kenttien pidennys / Extend field lengths in revision table@a userFeb 12, 2021
Mittatarkkuuden asetus / Setting dimensional accuracy@a userFeb 04, 2021
Näin lähetät mallit ja piirustukset / How to send models and drawings to technical support@a userFeb 04, 2021
Profiilien pituuden laskentatarkkuus osaluettelossa@a userOct 22, 2020
Tietojen periytyminen PI-kaaviossa / Data inheritance in P&I diagram@a userAug 25, 2020
Vaihda symbolien valintahakemisto / How to change Symbol selection directories@a userJun 12, 2020
ASME-putkiluokkien lisääminen / How to add ASME pipe classes@a userMay 18, 2020
Tulostimen poistaminen Vertexin tulostinvalikosta / How to remove a printer from printer menu in Vertex@a userApr 28, 2020

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.