Skip to main content
Skip table of contents

Linjaviivasto näkyviin isometri-piirustukseen / How to add reference grid to isometric drawing

Onko mahdollista saada Linjaviivaston määrittely -työkalulla toteutettua pilarilinjastoa isometriin näkyviin?

Sellaisenaan viivastoa ei isometri-piirustukseen saa näkyviin eikä se olisi tarkoituksen mukaistakaan.

Paras tapa hyödyntää linjaviivastoa isometrissä on käyttää isometrien erikoissymbolia reference-grid.bmp.

Sen avulla saat haluamasi linjan kohdan mitoitettua lähimpiin XY-tasossa oleviin linjaviivoihin.

Katso oheinen video kuinka symboli lisätään linjaan ja miltä se näyttää isometrissä.

reference-grid-bmp.mp4

Avainsanat: linjaviivasto, pilarilinjasto, isometri, erikoissymboli
Is it possible to show the reference grid in the isometric drawing?

It isn't possible to add the whole grid to the isometric drawing. It wouldn't make any sense.

The best way to include the grid to the isometric drawing is to use an isometric special symbol reference-grid.bmp.

You can place it to your pipeline and it will show the distances from the nearest grid lines (from YX plane) to that selected point.

Please check the video above how to add the symbol and how does the result look like.

Keywords: reference grid, isometric, special symbolJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.