Skip to main content
Skip table of contents

Näin lähetät mallit ja piirustukset / How to send models and drawings to technical support

Jos asia koskee vain yhtä osamallia, voit liittää sen sellaisenaan Service Desk:ssä tekemääsi tukipalvelupyyntöön.

Jos kyseessä on kokoonpano tai mikä tahansa malli, josta on tehty myös yksi tai useampia piirustuksia, kannattaa aina lähettää koko suunnitelma vxz-muodossa.

Valitse Tiedosto-valikosta Vie - Tallenna pakatuksi tiedostoksi > Valitse vietävät tasot > Valitse "Siirrä koko rakenne".

Tallenna tiedosto .vxz-muotoon ja liitä se Service Desk:ssä tekemääsi tukipalvelupyyntöön.

Jos malli on niin iso (yli 100 Mt), että sitä ei voi em. tavoilla liittää, tallenna se johonkin ulkoiselle tiedostonjakosivulle (kuten Wetransfer) ja liitä linkki tukipalvelupyyntöön.

Avainsanat: vxz, pakkaus, tukipalvelu
You can attach your part model, which is related to your issues, directly to the support request.

Any assembly or part model with one or more drawings is easier to send in a vxz format to the technical support.

How to create the vxz file: File > Export > Save as Compressed File > Move whole assembly

Attach the vxz file to your support request, if the size of the file is under 100 Mb.

Please use Dropbox, WeTransfer or similar application if you file sizes exceeds 100 Mb and attach the downlaod link to your support request.

Keywords: vxz, compress, compressing, technical support, part, model, assembly, drawing

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.