Skip to main content
Skip table of contents

Tulostimen poistaminen Vertexin tulostinvalikosta / How to remove a printer from printer menu in Vertex

Mikäli tulostinvalikkoon jää käytöstä poistettu tulostin, niin saat poistettua sen seuraavilla toimenpiteillä:

  • Käynnistä tulostaminen > Valitse poistettava tulostin > Napsauta tulostus-ikkunan vasemmassa alanurkassa olevaa painiketta Poista tulostin > Vahvista poisto.
    • Tulostin poistuu tiedostosta DEFPLOT.SETTINGS, joka löytyy täältä /vxg4plant/user/
  • Windowsiin asennetut tulostimet näkyvät aina automaattisesti eli tulostimen poistaminen Vertexin tulostuslistalta ei vaikuta tilanteeseen > Poista tulostimen ajuri Windowsin työkaluilla ellet halua sen näkyvän listalla.

Hakusanat: tulostin, tulostaminen, tulostinvalikkoYou can remove an obsolete printer from the printer with the following methods:

  • Start printing > Select the obsolete printer > Click the button Delete current printer from the bottom left corner of the printing window > Confirm.
    • The printer is removed from the file DEFPLOT.SETTINGS which locates here /vxg4plant/user/
  • Printers installed on Windows are always automatically visible > Delete current printer has no impact on them > Remove the printer driver with Windows tools to delete the printer from Vertex's printer list.

Keywords: printer, printing, printer list, list of printers


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.