Skip to main content
Skip table of contents

Mittatarkkuuden asetus / Setting dimensional accuracy

Oletusmittatarkkuutta (desimaaleja) voi säätää näin:

Tiedosto-valikko > Järjestelmäasetukset > Muokkaa >Aktivoin valintaruutu Ylläpitäjän näkymä vasemmasta alanurkasta  > Valitse kansio reso_unit.

Valitse avainsana unit_default. Anna haluamasi arvo, esim. 1. Oletustarkkuus on 0.1.

Käynnistä ohjelma uudelleen.

Avainsanat: mitoitus, mittatarkkuus, asetukset
Set default accuracy (decimals) as follows:

File menu > System Preferences > Edit > Settings > Enable Administrator's View from the bottom left corner > Open folder reso_unit.

Select keyword unit_default. and set desired value, for example 1. The default value is 0.1.

Restart program.

Keywords: settings, dimensions, precision, accuracy

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.