Skip to main content
Skip table of contents

ASME-putkiluokkien lisääminen / How to add ASME pipe classes

G4Plantin putkikomponenttikirjasto ei sisällä ASME-putkiluokkien komponenttejan oletuksena.

Saat ne kuitenkin helposti käyttöösi, sillä siirtopaketti tulee ohjelman mukana.

Paketti sisältää putket, käyrät, t-kappaleet, supistuskappaleet ja laipat seuraavista paineluokista: ASME-10, ASME-20, ASME-30, ASME-40, ASME-60, ASME-80, ASME-100, ASME-120, ASME-140, ASME-160, ASME-STD, ASME-XS, ASME-XXS, ASME-5S, ASME-10S, ASME-40S ja ASME-80S.

Käynnistä resurssienhallinta ja mene kansioon /vxg4plant/system/pipelibrary/

Huom! Asennuspolkusi voi poiketa edellä mainitusta.

Löydät kansiosta pakatun kansion nimeltä ANSI_ASME-components.zip. Pura (unzip) tämä kansio.

Puretusta kansiosta löydät tiedoston readme.txt. Avaa kyseinen teksti-tiedosto esim. Notepadillä.

Seuraa tiedoston ohjeita ja asenna ASME-putkiluokat ympäristöösi.

Avainsanat: ASME, ANSI, ASME B36.10, ASME B36.19G4Plant's pipe component library doesn't contain ASME pipe classes as a default.

You can easily install them. The transfer package comes with the program.

The package contains pipes, elbows, tees, reducers, and flanges according to the following pressure classes: ASME-10, ASME-20, ASME-30, ASME-40, ASME-60, ASME-80, ASME-100, ASME-120, ASME-140, ASME-160, ASME-STD, ASME-XS, ASME-XXS, ASME-5S, ASME-10S, ASME-40S, and ASME-80S.

Start File Explorer and open the folder /vxg4plant/system/pipelibrary/

Note! Your installation path may differ from this.

You can find a compressed folder called ANSI_ASME-components.zip from there. Extract (unzip) this folder.

You can find a file called readme.txt from this extracted folder. Open this text file with Notepad, for example.

Please follow the guidelines from the file and install the ASME pipe classes for your environment.

Keywords: ASME, ANSI, ASME B36.10, ASME B36.19


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.