Skip to main content
Skip table of contents

Putkilinjan supistus PI-kaaviossa / How to reduce pipeline in P&I diagram

 • Positioi ensin toinen puoli normaalisti.

 • Tuplanapsauta sitten toinen puoli ja hae olemassa olevan linjaposition tiedot Kaaviosta-napilla. Voit kopioida myös positiotiedon.

 • Sijoita positio paikalleen. Tässä vaiheessa molemmat viivat edustavat vielä samaa linjapositiota.

 • Tuplanapsauta nyt sen puolen viivaa, jonka tietoja haluat muuttaa ja paina kortin ylälaidassa olevaa nappia Uusi positio.

 • Resetoidaanko positio ja linkki uloiseen tietokantaan ? > Kyllä.

 • Ohjelma tyhjentää positiokentän, mutta voit nyt kirjoittaa siihen uudestaan saman position. Ohjelma ei tässä anna herjaa että positio on jo olemassa tms.
 • Nyt voit muuttaa arvoja molemmilla puolilla eikä tietojen muuttaminen vaikuta toiseen samalla positiolla olevaan viivaan. Linjaluetteloon tulee nyt kuitenkin samalla positiolla kaksi riviä.

Avainsanat: PI, PI-kaavio, kaavio, supistus, jatkuu, jatko, sama linja, sama positio, linjapositio, pienempi putkikoko, suurempi putkikoko • Set position first to one side as you would usually do.

 • The double click the other side and set the position by using the function From schema in the pipeline data window. You can copy also the position data.

 • Place the lineposition text to the diagram. Both sides are now presenting the same lineposition.

 • Double click now that side of the line, which you want to modify. Then click the button New position.

 • Reset the position and link to the external database ? > Yes.

 • The program clears the position field, but you can retype the same position to the field. The program doesn't give you any error messages at this point.
 • You can now modify the data on both sides and they don't affect the other side even they have the same lineposition. You can now see two seperate lines in the line position list with the same position.

Keywords: P&I, P&I diagram, schema, reducer, reducing, continues, same line, same position, lineposition, smaller pipe size, bigger pipe size


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.