Skip to main content
Skip table of contents

Putkikomponenttien siirto toiseen Vertexiin / How to transfer pipe component from Vertex to another

Kuinka siirrän putkikomponenttien mallit ja tietokantatiedot toiseen Vertex-asennukseen?

Kuinka päivitän paikallisen putkikomponenttien tietokannan?

Löydät tarkemmat ohjeet täältä.

Avainsanat: tietokanta, siirto, putkikomponentti, paikallinen, paikallisasennus, päivitys, Export zip, Export Db, TransferPipeComponents.zip, UpdatePipeComponents.zipHow can I transfer my pipe components from one Vertex to another?

How to update local pipe component database?

Please check the guide here.

Keywords: database, transfer, pipe component, local, local installation, Export zip, Export Db, TransferPipeComponents.zip, UpdatePipeComponents.zip


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.