Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4:n 3d-mallin mittataulukossa ei näy Python-osiota

Ongelma

Vertex G4:n 3d-mallin mittataulukossa ei näy Python-osiota. Tästä syystä käyttäjä ei pääse tekemään Python-ohjelmointia mittataulukkomalleille.

Keltaisella alueella näkyvä Python-ohjelman luomiseen ja suorittamiseen tarkoitettu osio ei näy mittataulukossa.

Ratkaisu

Varmista, että olet suorittanut seuraavat valmistelut Pythonin käyttöönottoon Vertex G4:n rinnalla:

 • Olet asentanut viimeisen version (vähintään versio 3.0) Pythonista.
 • Lataa ja asenna Python vain sen virallisilta sivuilta Download Python | Python.org Muut Python-versiot eivät toimi mittataulukon kanssa
 • Asentamiseen neuvoja löytyy täältä: Python For Beginners | Python.org
 • Jos tietokoneeseesi on asennettu jonkun toisen ohjelmiston toimesta ( esim. levyjen ja profiilien laserleikkauskoneen cam-ohjelmisto) aeimmin vanhempi versio Pythonista (esim. 2.5 tai vanhempi), ei tämä toimi mittataulukon kanssa
 • Varmista Windowsin komentoriviltä antaen siellä "python –version"-komento käytössä olevam Python-ohjelmasi versionumero: • Varmista, että Python-ohjelma löytyy Windowsin PATH-määrittelystä
 • PATH-asetukset löytyvät kun annat Windowsin komentoriville "path"-komennon:Tarvitset Python-ohjelmien käyttöön lisäksi jonkun tekstieditorin

 • Suosittelemme Visual studio coren käyttöä Python-koodin editoimiseen mittataulukon yhteydessä. Ohjelmassa on hyvät ominaisuudet (mukaanlukien debuggaus) koodin editoimiseen
 • Ohjelman asennustiedosto löytyy linkistä: Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows
 • Asennus on hyvin suoraviivaista. Lataa ensin asennustiedosto ja noudatat asennusohjelman ohjeita ja ohjelma asentaa itsensä
 • Asentamisen jälkeen ohjelma täytyy määrittää Windowsiin py-loppuliitteisten tiedostojen oletusohjelmaksi Windowsin settings - Default Apps-osiosta
 • Kun tämän jälkeen avaat Vertex G4:sessa mittataulukon kautta Python-ohjelman "muokkaa"-tilaan, avaa Visual Studio Core mittataulukon koodin

Ohjelman näkymä on oheisen mukainen, kun se avataan Vertex G4:n mittataulukosta:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.