Skip to main content
Skip table of contents

Virheilmoitus dialogien avaustilanteissa / Error when opening dialogs

Ongelma

Piirustustilassa tai esim. mallinnuksessa pursotusdialogien avauksen yhteydessä tulee alla olevan kuvan tyyppisiä virheilmoituksia Ohjelman tai tietokoneen uudelleenkäynnistys ei poista ongelmaa.


Ratkaisu

Avaa Vertex G4:ssä Tämä ohjelmaversio - valitse kansio "user"

Sulje Vertex G4

Poista user- kansiosta seuraavat kansiot: "VXUI" ja "browsers", ks. alla oleva kuva


Käynnistä Vertex G4 uudelleen

Problem

When G4 tries to open dialogs (exit sketch, edit feature etc.) this error appears:

Solution

Open Vertex G4 - File - This Software version - select folder "user"

Close Vertex G4

Delete folders "VXUI" and "browsers" shown in image:Avainsanat: Failed to save XML file, Failed to save, XML-file, XML file

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.