Skip to main content
Skip table of contents

Oma putkiluokka ja liitoskomponentit / Own pipe class and connection components

Haluatko lisätä putkikomponenttikirjastoon uuden putkiluokan?

Yritätkö määrittää laippaliitokselle putkiluokkakohtaisia kiinnityskomponentteja?

Katso tarkemmat ohjeet täältä.

Avainsanat: putkiluokka, liitoskomponentti, liitoskomponentit, mutteri, ruuvi, aluslaattaDo you wish to add a new pipe class to the pipe component library?

Are you trying to define the pipe class specific connection component for the flange connections?

Please check the guide here.

Keywords: pipe class, connection component, connection components, nut, screw, washer


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.