Skip to main content
Skip table of contents

Microsoft Teamsillä jaettaessa Vertex G4:n näyttö vilkkuu

Problem

Microsoft Teamsillä jaettaessa Vertex G4:n näyttö vilkkuu/välkkyy. Myöskin mallin pyörittely Teamsissa on vaikeaa.


Solution

Jaa näyttö (Screen) Teamsissa kokonaan, silloin välkyntä poistuu. Kyseessä on Microsoft Teamsin ominaisuus, joka tulee esiin tietyillä ohjelmilla.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.