Skip to main content
Skip table of contents

Dwg-tiedostojen avaus Vertex G4-ohjelmassa ei onnistu

🤔 Ongelma

Yritän avata arkkitehtitoimistolta tullutta dwg-tiedostoa, jossa on tietyn alueen ja rakennusten layout-piirustukset. Tiedoston avaaminen Vertex G4:ssä kaataa ohjelman tai piirustus tulee näyttöön näkymään, mutta ohjelma jää “luuppiin” pyörimään ja tästä kohdasta ei pääse eteenpäin.

Miten saan ko. tiedostot avautumaan Vertex G4-ohjelmassa?

🌱 Ratkaisu

Proseduuri, jolla tällaiset ongelmalliset dwg-tiedostot saa käännettyä toimivaksi Vertex G4-ympäristöön, vaatii yhden ilmaisen selainpohjaisen palvelun ja ilmaisen LibreCad 2d-ohjelman asentamisen ja niiden käyttämisen ennen kuin piirustusta voi käsitellä Vertex G4:n puolella normaalisti.

Prosessi menee seuraavasti:

  • Lataa dwg-tiedosto ilmaiseen tiedostokääntäjään: esim. DWG to DXF | CloudConvert

  • Muuta tiedot dwg → Dxf-tiedostoksi

  • Tallenna muutettu tiedosto kovalevyllesi

  • Kokeile avata jo tässä vaiheessa Vertex G4:llä, mikäli edelleen ongelmia, siirry seuraavaan vaiheeseen

  • Lataa ilmainen ja suomenkielinen LibreCAD-2d-cad-ohjelma koneellesi LibreCAD - Free Open Source 2D CAD

  • Lataa nyt tämä dxf-tiedosto LibreCadiin

  • Zoomaa piirustus niin, että se näkyy työalueella. Avattaessa voi olla, että työalue näkyy tyhjänä, mutta piirustus on näkyvän työalueen ulkopuolella

  • Tallenna tiedosto “File - Save As”-komentojen kautta vanhimpaan dxf-formaattiin, jota LibreCad-ohjelma tukee (esim. Autocad R12).

  • Avaa tämän jälkeen tämä tiedosto Vertex G4:llä normaalisti.

📎 Related articles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.