Skip to main content
Skip table of contents

Mallin kääntäminen .step muotoon ei onnistu

🤔 Ongelma

Kun valitsee Vertex G4:ssä Tiedosto -> Vie -> Tallenna toiseen formaattiin ja valitsee .stp tai .step-tiedostopäätteen, ohjelma miettii hetken, mutta valittuun tallennuskansioon ei ilmesty mitään.

🌱 Ratkaisu

STEP-tiedostojen tallentamisen analysoimiseksi tiedosto kannattaa tallentaa testimielessä käyttäjäkansioon (esim. c:\vxg4_clt\user) ja katsoa syntyykö stp-tiedosto sinne.

Jos tiedosto syntyy, syy on yleensä käyttäjäoikeuksissa.

Tietoturva-asetukset voivat vaikuttaa myös tiedoston syntymiseen.

Tarkasta lisäksi, että Client-server asennusten polut ovat määritelty oikein.

📎 Related articles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.