Skip to main content
Skip table of contents

Hammasrattaan sarjan tekeminen jumittaa mallin

đŸ€” Ongelma

Kun mallinnetaan hammasratasta (suora- tai vinohampainen) ja halutaan sarjoittaa yksi valmis hammas koko kehÀn ympÀrille, mallin pÀivittÀminen kestÀÀ todella kauan, jopa yhden tunnin.

image-20240531-105036.png

đŸŒ± Ratkaisu

Aika kuluu kappaleen fasetointiin, koska osan piirtotarkkuuden arvot Toleranssi ja Kulmatoleranssi on asetettu sellaisiin arvoihin, ettÀ fasetointi kestÀÀ.
Ao dialogin arvot Toleranssi ja Kulmatoleranssi kannattaa asettaa nolliksi ja vasta jos on tarvetta, niin muuttaa niitÀ. Noin tarkoiksi mitÀ ne nÀkyy esimerkin kuvakaappauksessa, ei niitÀ kannata koskaan asettaa.

image-20240531-114628 (1).png

📎 Related articles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.