Skip to main content
Skip table of contents

Virheilmoitus avattaessa tiedosto Exceliin / Error Message When Opening a File to Excel

Vertex herjaa, että Windows ei löydä kohdetta 'excel', kun yritän avata Vertexistä Excel-tiedoston.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi, kun yrität avata putkikomponenttien nimiketietoja tai kaaviotietoja Exceliin muokattavaksi.

Katso tarkemmat ohjeet tilanteen korjaamiseksi.

Avainsanat: Excel, excel, xml, virheilmoitus, Muokkaa Excelissä nyt ja palauta takaisinVertex gives you an error message that Windows cannot fin 'excel' when you try to open an Excel file from Vertex.

This can happen when you try to open item data of the pipe components or diagram data to Excel for editing.

Please check the guide how to solve this issue.

Keywords: Excel, excel, xml, error message, Modify in Excel now and import back


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.