Skip to main content
Skip table of contents

Lisenssipalvelin ja palomuuriasetukset

Asenna lisenssipalvelinohjelma

Lisenssipalvelinohjelma ei ole sama kuin VertexG4 palvelinohjelma.  Lisenssipalvelinohjelma antaa vain oikeuden VertexG4 käyttöön.  VertexG4 ja lisenssipalvelinohjelma voivat toimia eri palvelimella.

Tarkista, että sinulla on Administrator oikeudet, jotta voit tehdä tarvittavat toimenpiteet.

Tarkempi ohjeistus: https://kb.vertex.fi/vxinfoen/vertex-license-server-2-0-installation


Huomaa! Mikäli sinulla on vielä vanha lisenssipalvelinohjelma käytössä, poista se.  Lisenssipalvelimella voi toimia vain yksi lisenssipalvelinohjelma.

Tarkista pääsy Vertex lisenssipalvelimelle

LicServ2 lisenssipalvelu käyttää Vertexin palvelinta lic.vertex.fi  tcp/port 443 eli https –yhteyttä.  Käytä Windowsin Powershell komentoa:

1) Pääsy Vertex lisenssipalvelinkoneelle

PS C:\> tnc -Computername ls.vertex.fi -port 443

ComputerName : ls.vertex.fi
RemoteAddress : 195.197.188.81
RemotePort : 443
InterfaceAlias : Ethernet
SourceAddress : x.x.x.x
TcpTestSucceeded : True

2) Onko winhttp proxy arvossa direct?

C:\>netsh winhttp show proxy
Current WinHTTP proxy settings:
Direct access (no proxy server).
Tällöin WinHTTP proxy arvossa on Direct

3)Tarkista, että palomuuriasetuksista on vapautettu TCP portti 2003


Palomuuriasetusten tarkistus lisenssipalvelimella


Tämä esimerkki on tehty Windows Defender Firewall -palomuuriohjelmalla ja englanninkielisellä versiolla. Mikäli sinulla on suomenkielinen käyttöjärjestelmä etsi vastaavat kohdat.


1) Valitse Control Panel > All Control Panel Items > Windows Defender Firewall

2) Valitse Advanced settings


3) Valitse Inbound Rules >  New Rule... > Port > Next


4) Valitse TCP > Specific local ports: Kirjoita portin numero, yleisimmin  se on 2003 > Next


5) Valitse Allow the connection > Next


6) Tarkista, että kaikki valintaruudut ovat valittuina > Next


7) Anna säännölle nimi Vertex License Server > Finish


8) Tarkista Inbound Rules > Vertex License Server sääntö löytyy


Palomuuriasetusten tarkistus client-työasemalla:

Powershell komennolla:

PS C:\> tnc -ComputerName SERVER -port 2003

Vastaus tulisi olla muotoa:
ComputerName : SERVER
RemoteAddress : x.x.x.x
RemotePort : 2003
InterfaceAlias : Ethernet
SourceAddress : x.x.x.x
TcpTestSucceeded : True

Mikäli TcpTestSucceeded -arvo on false, lisenssipalvelimen palomuuriasetukset eivät ole kunnossa, tarkista ne.

Lisenssipalvelimen osoite ja portti

Lisää VertexG4 päähakemiston tiedostoon lisenssipalvelimen nimi sekä TCP-portti.

  • LSERVER= [palvelimen nimi]:[portin numero]
  • esim. LSERVER = SERVER:2003

Voit lisätä asetuksen joko tiedostoon vxg4_srv\user\SETUP.all tai vxg4_srv\user\setup.clt.

Client-työasema hakee tämän asetuksen ohjelman käynnistyksessä.


Mikäli VertexG4 on yksittäisasennus, joka hakee lisenssin lisenssipalvelimelta, LSERVER -avainsana on laitettava yksittäisasennuksen C:\vxg4\user\SETUP -tiedostoon.

Vanhan lisenssipalvelimen päivittäminen nykyiseen lisenssipalvelinohjelmaan 2.0


Ohita tämä, mikäli sinulla ei ole vanhaa lisenssipalvelinohjelmaa käytössä.

Katso ohje: Lisenssipalvelimen asennus

Otsikko: Vanhan lisenssipalvelimen päivittäminen nykyiseen lisenssipalvelinohjelmaan 2.0
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.