Skip to main content
Skip table of contents

3D-PDF ei toimi Adobe Arcrobet Readerissä / 3D-PDF does not work in Adobe Acrobat Reader

Toimivatko 3D-PDF-tiedostosi hitaasti eikä mallien pyörittäminen suju? Muuta Adobe Acrobat Readerin turvallisuusasetuksia ja 3D-PDF-tiedostosi toimivat jälleen ilman turhia viiveitä.

Seuraamalla alla olevaa ohjetta voit tehdä tarvittavan muutoksen asetuksiin.

 • Avaa Adobe Acrobat Reader > Siirry valikkoon Muokkaa > Oletusarvot.
 • Valitse vasemmalta puolelta Luokat-kohdasta Suojaus (parannettu).
 • Poista ruksi valintaruudusta Ota suojattu tila käyttöön käynnistyksen yhteydessä.
 • Kuittaa vahvistuskysymys vastaamalla Kyllä.
 • Sulje oletusarvojen ikkuna OK-painikkeella.
 • Sulje Acrobat Reader ja käynnistä uudelleen.

Löydät tarvittaessa lisätietoja Acrobat Readerin suojatun tilan käytöstä Adoben tuotesivuilta. Näille sivuille löydät suoran linkin oletusarvojen ikkunan alareunasta kohdasta Suojaus (parannettu).

Avainsanat: 3D-PDF, Adobe Acrobat Reader, hidas, ei pyöri, turvallisuusasetus
Are your 3D-PDF files running slow in Adobe Acrobat Reader? Change the security settings in Adobe Reader and your 3D-PDF files will work without any delays.

Please follow these steps:

 • Open Adobe Acrobat Reader > Move to a menu Edit > Preferences.
 • Select Security (enchanced) from the Categories.
 • Disable th chekc-box Enable Protected Mode At Startup.
 • Confirm the confirmation question by clicking OK.
 • Close the settings window by clickin OK
 • Close Acrobat reader and restart it.

Keywords: 3D-PD, Adobe Acrobat Reader, slow, rotate, rotating, security setting

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.