Skip to main content
Skip table of contents

Virheilmoitus "ERRN: - 43" tuotaessa siirtotiedostoa *.vxz

Arkisto-tietokantojen kenttien pituuksia on kasvatettu versiossa 17.0.00 jonka jakelu alkoi syyskuussa 2010.
Jos Vertex G4:n ensiasennus on tätä vanhempi, kenttien nimet ovat lyhyempiä, ellei niitä ole myöhemmin päivitysten yhteydessä manuaalisesti kasvatettu.

Taustaa

Mikäli vastaanottavan järjestelmän malli- ja piirustusarkiston (MODREG/PICREG) tunnukset (MOD_ID/PIC_ID) kentän pituus on M20 ja tuotavien tai jo olemassa olevien mallien/piirustusten nimet ovat esim:
 • Pilaripalkin101_kenka1
 • Pilaripalkin101_kenka2
Mallien nimet ovat 22 merkkiä pitkiä, ja lyhennettynä 20 merkkiin, ne ovat identtisiä: ”Pilaripalkin101_kenk”
Virheilmoitus on muotoa:
 • ”ERRN:-43 Tietokanta 'd_PICREG': UNIQUE kenttään ei sallita samoja arvoja” sekä
 • ”ERRN:-43 Tietokanta 'd_MODREG': UNIQUE kenttään ei sallita samoja arvoja”.

Tietokannan muodon korjaus

Ota varakopiot tietokannoista (d_KANNAN_NIMI ja d_KANNAN_NIMIc) tai kopioi talteen  koko tietokanta-hakemisto:
 • vxg4\shared\dbases                              (Yksittäisasennukset)
 • vxg4_srv\shared\dbases                       (Tiedostopalvelinasennukset)


Voit muokata tietokannan muotoa muokata toiminnolla  Järjestelmä-välilehti, Tietokannat-ryhmä > Ylläpito > Määrittele rakenne > Valitse muokattava tietokanta.


 • Etsi muokattavan kentän nimi listalta, esim:PIC_ID.
 • Siirry kenttään ”Muoto T/M/N”.
 • Muuta uusi arvo, yleensä vain kasvatetaan kentän pituutta
 • Poistu  valitsemalla OK
 • Valitse OK (ohjelma kysyy näyttötiedostoa)
 • Tallenna valitsemalla Kyllä

Arkistotietokantojen keskeisten kenttien tyypit ja pituudet

M = Alfanumeerinen kenttä, jonka arvot voidaan järjestää merkkijonon numeeristen osuuksien mukaan numerojärjestykseen (Vanhoissa tietokannoissa vastaava tyyppi B)
T = Alfanumeerinen kenttä, jonka arvot voidaan järjestää vain aakkosten mukaan (ei tulkitse numeroita numeroiksi, vaan kirjaimiksi (Vanhoissa tietokannoissa vastaava tyyppi A)
N = Numeerinen kenttä.

Piirustusarkisto d_PICREG
 • PIC_ID                     M36
 • PIC_FILE                  T240 (G4 Flow)
 • PIC_FILE                  T40  (G4)
 • PROJ_ID                  M20
 • MOD_ID                   T32

Malliarkisto d_MODREG
 • MOD_ID                   M32
 • MOD_FILE               T240 (G4 Flow)
 • MOD_FILE               T40 (G4)
 • PROJ_ID                  M20

Projektiarkisto d_PROREG
 • PROJ_ID                  M20

Piirustusten muutostietokanta d_PIC_REV
 • PIC_ID                     T36


Mallien muutostietokanta d_MOD_REV
 • MOD_ID                  T32


Nimiketietokanta (komponenttitietokanta) d_COMPONENTS
 • MOD_ID                  T32
 • PIC_ID                    T36


Omien tietokantojen vertailu toimituksen tietokantoihin


 • Lataa Vertex G4:n asennuspaketti
 • Pura asennuspaketin data\shared.7z väliaikaiseen hakemistoon
  • Tietokannat löytyvät kansiosta ..\shared\dbases
 • Listaa asennuspaketin tietokantojen muoto toiminnolla Järjestelmä-välilehden Tietokannat -ryhmä > Ylläpito > Listaa rakenne,  tallenna lista.
 • Listaa oman G4 ympäristön tarvittavat tietokannat ja tallenna lista
 • Voit vertailla toimitusympäristön ja oman G4 ympäristön tietokantojen muotoa
 • Muokkaa tarvittaessa omien tietokantojen kenttien muotoa
  • HUOMAA: Asiakasovitusten takia käytössä olevan ympäristön tietokantojen kentät voivat olla pidempiä kuin toimitusversiossa. Älä lyhennä kenttien pituuksia.
 • Muuta samalla kentän tyyppimerkintä uudelle tyypille  (B >M,  A > T).  Uusi tyyppimerkintä laajempien merkistöjen (UNICODE) käytön.


Tietokantojen muodon päivitys

Voit muuttaa tietokannat uuteen muotoon myös päivittämällä. Tämä on nopeampi tapa kuin  vertailu ja voit käyttää tätä, jos arkistojen muodoissa ei ole asiakasräätälöintejä.

 • Lataa Vertex G4:n asennuspaketti ja pura se väliaikaiseen hakemistoon
 • Valitse Järjestelmä-välilehden Tietokannat-ryhmä > Ylläpito > Päivitä rakenne
 • Valitse Lähdetietokanta ( muokkaava tietokanta)
 • Valitse Kohdetietokanta (muokattava tietokanta)


 • Vertaile tietokantojaValitse päivitettävät rivit
 • Vasemmalla näet lähdetietokannan kentät
 • Oikealla näet kohdetietokannan kentät

Valitse OK, jolloin päivitys käynnistyy

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.