Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4 selainikkunaan uusi kenttä näkyviin G4 - Flow käytössä

Ongelma


Nimikekortille on lisätty uusi kenttä tai halutaan jokin olemassaoleva kenttä näkyviin G4:n selainikkunaan.


Ratkaisu

Hae tiedosto  vxg4_srv-hakemiston system puolelta tiedosto browsedef.xml (...\system\setup\browserdef.xml). Kopioi tiedosto vastaavaan hakemistoon custom-puolelle. Mikäli setup-hakemisto puuttuu, luo se. 

Tässä esimerkissä nimikkeelle on tehty uusi kenttä C_DESCR3.  Uuden kentän perustaminen löytyy kb.vertex.fi ohjeesta.

  • Muokkaa tiedostoa custom\setup\browserdef.xml (kopioi ala- tai yläpuolella oleva rivi ja muuta rivin arvot halutuksi)  • Tallenna tiedosto
  • Käynnistä G4 uudelleen
  • TestaaAvainsanat: selain, browserdef.xml, kenttä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.