Skip to main content
Skip table of contents

Tietokannan kentän pituuden muuttaminen

Tässä esimerkkinä ohutlevyosan materiaalitietokannan Venymän laskenta -kentän pituuden muuttaminen.


1) Katso missä tietokanta sijaitsee, Tietokannan_tiedot.mp4
2) Muuta kentän pituus, Tietokannan_muoto.mp4

  • Jos tietokanta sijaitsi system\dbases -kansiossa, tallenna se vastaavaan paikkaan custom -puolelle
  • Luo tarvittaessa kansio custom\dbases

3) Testaa


Avainsanat: tietokanta, kentän pituus, tietokannan muutos

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.