Skip to main content
Skip table of contents

Tiedoston liittäminen dokumenttiin

Dokumentteihin (malli, piirustus, tekstidokumentti) liittyy aina dokumentin tiedosto. Uutta dokumenttia luotaessa ohjelma tallentaa dokumentin päätiedoston automaattisesti Flow -järjestelmään eikä käyttäjän normaalisti tarvitse välittää siitä, missä tiedosto fyysisesti sijaitsee. Käyttäjä näkee dokumentin kortilta Tiedostot -lohkon alta, että tiedosto on olemassa ja tallessa tarkistamalla sarakkeen Koko (KB) arvon. Mikäli ko. sarakkeessa on jokin numeroarvo, tiedosto löytyy Flow -järjestelmästä ja on linkitetty dokumenttiin.


Tilanne, että tiedosto on tallessa Flow -järjestelmässä, mutta linkki dokumenttikorttiin puuttuu. Tällöin Koko -sarake on tyhjä.Tiedostoa voi etsiä Flow -järjestelmästa ja mikäli tiedosto löytyy, sen voi liittää dokumentin metatietoihin. Pahimmassa tapauksessa tiedostoa ei enää löydy Flow -järjestelmästä, vaan se on haettava varmuuskopiomedialta.

Tiedoston tallennuspolku

Napsauta dokumentin päätiedoston kohdalla Tyyppi sarakkeen oikealla puolella olevaa hammaspyörää

.  Dokumentin tiedoston tiedot -kortti avautuu. 

Tiedoston hallinta -otsikon kohdalta löytyy polku tiedoston sijaintiin Flow -järjestelmässä. Kopio hakemistopolku talteen.  Hae varmuuskopionauhalta tai muusta varmuuskopiopaikasta tuorein tiedosto, joka on kunnossa. Nimeä se dokumentin tunnuksen mukaisesti.

Flow -järjestelmässä tiedoston eteen lisätään revisiotunnus, sitä ei kuitenkaan käytetä liitettäessä tiedostoa dokumenttikortille:  1-VX3000008.vxm >  VX3000008.vxm

Tyhjän tiedoston linkin poistaminen dokumenttikortilta

Samassa näkymässä, jossa tiedoston tallennuspolku oli, on myös toiminto Poista tiedosto. Napsauta tätä kuvaketta. 

Tiedoston liittäminen dokumenttiin


Siirry takaisin Flow'n dokumentin kortille ja valitse kortin vasemmasta yläreunasta  Malli > Liitä tiedosto.
Selaa varmuuskopiotiedosto ja liitä se dokumenttiin.  Tarkista, että tiedoston koko ei ole tyhjä.


Avainsanat: tiedosto, tallennuspolku, tiedoston liittäminen, dokumentti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.