Skip to main content
Skip table of contents

Taivutusviivoja ei synny 2d kuviin

Ongelma

2D-aukilevityskuvaan ei piirry taivutusviivoja

Ratkaisu

Ongelmatilanteessa käy läpi seuraava lista

  • Varmista, että taivutusalueen geometria on kunnossa. Esim. huonosti tehdyt pyöristykset, jotka ulottuvat taivutusalueelle saattavat häiritä aukilevitystä ja taivutusviivat jäävät syntymättä
  • Varmista, että aukilevitettävät pinnat eivät ole spline-pintoja. Spline-pinnat saattavat aiheuttaa sen, että taivutusviivoja ei synny. Ongelma on korjattavissa mallintamalla kappale eri tavalla. Toinen vaihtoehto on piirtää taivutusviivat 2D-kuviin manuaalisesti

Virheellinen geometria levykappaleen taitoksissa voi aiheuttaa myös muita ongelmia ohutlevykappaleiden kanssa

Vinkki

Pinnan tyypin saa näkyviin asettamalla käyttäjäasetuksista päälle täpän "Näytä geometriavihje kohdistimessa". Tämän jälkeen vie mallissa kohdistin mallin pinnan päälle ja anna kohdistimen olla hetki paikoillaan

Avainsanat: Aukilevitys, ohutlevy, taivutusviiva


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.