Skip to main content
Skip table of contents

Step-kokoonpanon tuonti osaksi

Step- mallissa on sisällä tieto siitä, onko kyseessä kokoonpano vai osa. Importoitaessa mallin tyyppi pysyy samana, siis osana tai kokoonpanona. Jos halutaan kuitenkin tuoda step- kokoonpano yhdeksi osaksi G4:ään, pitää työkansion SETUP- tiedostoon lisätä asetus:

set.old.stepformat= 1Functionality limitation

Työkansion SETUP on yksittäisasennuksissa kansiossa ...\vxg4\user

Verkkoasennuksissa se on ...\verkkoserveri\vxg4_srv\user\SETUP.all (kaikille käyttäjille) ja

...\verkkoserveri\vxg4_srv\user\SETUP.työasemannimi (yksittäiselle tietyn työaseman käyttäjälle)

Tiedosto on käsiteltävissä Muistiolla (Notepad).

Warning example

Huom: asetus vaikuttaa kaikkiin tuotaviin stp- tiedostoihin, joten sitä ei kannata jättää pysyvästi päälle, ellei aina halua kaikkien stp- tiedostojen tulevan osana G4:ään.

Avainsanat: step, import, kokoonpano


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.