Skip to main content
Skip table of contents

Projektioiden päivitys jumittaa ohjelman

Ongelma

Piirustuksen päivitys tai yksittäisen projektion päivitys jää jumiin jonkin kokoonpanon osan kohdalla.


Ratkaisu

Todennäköinen syy on se, että kokoonpanossa on yksi tai useampia geometrialtaan epäkelpoja osia. Tällaisessa tapauksessa ensimmäinen asia, mikä pitää tarkistaa, on siis osien Acis - geometrioiden kelvollisuus. Kokoonpanolla sen voi tehdä toiminnolla Mallitieto tiedostoon.

Toiminnolla syntyvästä tiedostosta Acis - kelvottomat osat löytyvät hakemalla sanaa Acis. TÄmän jälkeen avataan kokoonpanossa kyseiset osat ja eheytetään ne (osamallissa hiiren oikealla Acis- geometria - Eheytä).

Mallitieto tiedostoon- toiminto löytyy hiiren oikealla kokoonpanopuun ylintä riviä (kokoonpanon nimeä) klikkaamalla:

Jos eheytys ei onnistu tai ei ole muuten järkevää (iso malli), aseta mallin ominaisuuksiksi "Ei leikata kokoonpanopiirustuksessa" ja lisäksi nimiketietoihin Massa punnittu (ja aseta massa käsin).

Avainsanat: eheytys, projektio, piirustus, päivitys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.