Skip to main content
Skip table of contents

Piirustuksen osaluettelon muokkaus

Tässä esimerkissä muutetaan piirustuslomakkeen osaluettelon Määrä-kenttä Paino-kentäksi.

osaluettelomuutos.mp4

Katso myös Oman piirustuslomakkeen luominen

Avainsanat: piirustuslomake, lomake, osaluettelo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.