Skip to main content
Skip table of contents

PDF-kirjan huomautustekstin asetukset

Ongelma


Kokoonpanomallin piirustusten jonotulostuksessa on mahdollisuus tulostaa huomautusteksti. Teksti menee oletuksena aina suomenkielisten tekstien tasolle (4). Jos piirustuksissa on muitakin kieliä, esim. englanti omalla tasollaan, pitäisi huomautustekstikin saada samalle tasolle.


Ratkaisu

Avaa käyttämäsi G4:n tiedostokansio ...\system\sysprogs.

Kopioi sieltä tiedosto G4PLTedit kansioon ...\custom\sysprogs.

Avaa tiedosto Notepadilla (eli Muistiolla). Siirry tiedoston loppuosaan.

Korjaa riville text_level… haluamasi taso, esim:

text_level 31

Tallenna tiedosto.

Tee sitten jonotulostus uudestaan.

Huom: voit muuttaa muitakin tekstin ominaisuuksia, kuten

tekstin korkeus: text_height 3.5

tekstin kulma: text_angle 90

tekstin viivanvahvuus: text_linewidth 0.35

Huom: voit muuttaa muitakin tekstin ominaisuuksia, kuten tekstin korkeus: text_height ..., kulma: text_angle ... ja viivanvahvuus: text_linewidth ...
Avainsanat: pdf, teksti, huomautus, tulostus, jonotulostus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.