Skip to main content
Skip table of contents

Osan värin vaihtaminen


Valitse osa > Valitse tilannekohtaisesta valikosta toiminto Visualisointi > Valitse Vaihda materiaali... > Valitse > Vertexin materiaalikirjaston käsittely aukeaa

Vertex värit löydät Vertex kirjaston alareunasta Vertex Paletti.

Voit siirtää Vertex väripaletista usein käytetyt värit Suosikit- kansioon, niin ne ovat nopeasti käytettävissä.
Raahaa haluamasi väri Suosikit- kansioon.


 Avainsanat: osa, väri, vertex paletti, visualisointi, väripaletti

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.