Skip to main content
Skip table of contents

Ohjelma ei enää varoita toiselle (tai itselle) avatuista piirustuksista tai malleista. Miten varoitukset saadaan kuntoon?

Ongelmia varaustietokannan käytössä.

Varaustietokannan (d_RESERV) avulla huolehditaan siitä, että kaikki samaa järjestelmää käyttävät saavat varoituksen, jos avattava malli tai piirustus on auki parhaillaan jollakin toisella käyttäjällä.


Varaustietokannan d_RESERV käyttöönotto

  • Määritellään (\\Palvelimen_nimi\jaettu_kansio\vxg4_srv\user\setup.clt ja myöhemmin samaan hakemistoon syntyneissä setup.KONEEN_NIMI-tiedostoissa avainsanalla reservations,
    esim:reservations= //Palvelimen_nimi/jaettu_hakemisto/vxg4_srv/shared/dbases/d_RESERV EXPERT
    • Missä on varaustietokannan koko nimi (polkuineen) sekä lopuksi on tietokoneen nimi, ed. esimerkissä: EXPERT


Normaali varoitus avatusta mallista/piirustuksesta

Normaalisti jos samaa mallia tai piirustusta yritetään avata uudestaan niin käyttäjälle tulee ilmoitus, että kyseinen tiedosto on jo varattu:
Ilmoitus on muotoa: käyttävän koneen nimi, päivämäärä ja kellonaika.
Varaustietokanta ei varoita enää avatusta piirustuksesta tai mallista

Kuten muutkin tietokannat, saattaa d_RESERV-tietokantakin korruptoitua, jolloin siitä tulee käyttäjälle käynnistyksen yhteydessä mahdollisesti jokin virheilmoitus.

  • Ohjelman käyttöä voi jatkaa, mutta on muistettava, ettei varausjärjestelmä enää anna varoituksia.
  • On myös huomattava, että virheilmoitusta ei välttämättä tule, joka mahdollistaa samojen mallien lukemisen yhtä aikaa useammassa paikassa tai useampaan kertaan samalla työasemalla.

Ratkaisu:
  • Palauta varmuuskopiolta tiedostot ../shared/dbases/d_RESERV ja ../shared/dbases/d_RESERVc.
  • Tai pura ne pääversion päivityspaketista jonnekin ja kopio vxg4_srv/shared/dbases-hakemistoon.


Avainsanat: varaus, reservation, varaustietokanta, tietokanta, malli, piirustus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.