Skip to main content
Skip table of contents

Nimikettä ei saa varattua G4:n kautta

Ongelma

Nimikkeen varaus ei onnistu G4:llä.


Syy

Nimikkeellä on liitoksia vanhoihin revisioihin tai piirustuksiin/malleihin.


Ratkaisu

Tarkista liitokset selaimella.  Valitse nimikkeen kortti > Työkalut > Liitynnät > Näytä

Jos löydät liitoksia vanhoihin revisioihin, poista liitokset.


Avainsanat: nimike, liitos, liitynnät, varaus, revisio

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.