Skip to main content
Skip table of contents

Mallin käsittely kaataa ohjelman

Ongelma

Ohjelma kaatuu tiettyä kokoonpanoa käsiteltäessä. Kaatumista ei saa toistettua toisella kokoonpanolla.


Ratkaisu

Usein virhe on osien ongelmallisessa geometriassa tai kokoonpanon ehdoissa. Voit tarkistaa osien geometrian Analysoi-toiminnolla. Mikäli analyysi ilmoittaa, että jollakin osalla on virheellinen Acis-geometria, on hyvä tutkia tämä osa tarkemmin ja tarvittaessa korjata viallinen geometria. Osalle voi koittaa suorittaa myös eheytyksen.

Jos kaatuminen tai jumiutuminen tapahtuu osien päivityksen yhteydessä, hyvin usein on kyse rajoitustenratkaisijan kaatumisesta tai jumiutumisesta. Mallissa on siis viallisia kokoonpanoehtoja, jolloin ohjelma katuu mallin päivittämisen yhteydessä.

Jos ongelma tulee esiin heti kun F5 painetaan (ts. tehdään osien päivitys ja ehtojen ratkaisu), sitä voi yrittää ratkaista toimimalla seuraavasti:

  • Muuta asetusarvojen avainsanan ”askupdate” arvo 0:sta 1:ksi (kohta 2), jotta automaattipäivitystä ei tapahdu mallia avattaessa
  • Avaa malli.
  • Kiinnitä kaikki osat.
  • Paina F5

Jos ohjelma näin menetellen toimi normaalisti, vika on nimenomaan rajoitustenratkaisijassa. Laita malli talteen ja haarukoi ongelmakohta seuraavasti:

  • Irrota osia / alikoontia, jotka alun perin oli irti, yksitellen ja aina irrotuksen jälkeen paina F5.
  • Poista ongelmaosa, lisää uudelleen ja paikoita

Toinen vaihtoehto:

  • Mallin avauksen jälkeen valitse ehtopuusta kaikki ehdot ja ota toiminto "Ratkaisusta pois"
  • Palauttele yksitellen ehtoja takaisin ratkaisuun toiminnolla "Ratkaisuun mukaan" ja jos ohjelma ei kaadu / jumiudu, tallenna malli.
  • Kun näin löydät ongelman aiheuttavan ehdon, poista se.
Geometrian tarkastus
Geometrian tarkastus. Samalla työkalulla on mahdollista tarkastaa myös esim. kokoonpanoehdot


Eheytä

Acis-geometrian eheytys tai tarkastus. Vastaava toiminto kuin edellisessä kuvassa

Askupdate asetus

Tarvittaessa muuta askupdate arvoksi 1
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.