Skip to main content
Skip table of contents

Mallia tai piirustusta ei löydy

Tässä ohjeessa on kerrottu syitä ja korjauskeinoja sille, että Vertex G4:n arkistotietojen mukaan malli/piirustus on arkistossa, mutta sen avausyritys päättyy ilmoitukseen, ettei tiedostoa löydy tai avauksessa ei tapahdu mitään.

Väärät toimintatavat resurssien hallinnalla

 • On raportoitu tapauksia, joissa joku on järjestellyt shared/picts tai shared/projects-kansioiden alta löytyviä malleja/piirustuksia Windowsin resurssienhallinnan avulla mieleisiinsä paikkoihin esim. projektin alle luomiinsa alakansioihin.
 • On myös tapauksia, joissa resurssien hallinnan avulla on vahingossa vetäisty (Drag and drop) tiedosto tai kokonainen hakemisto paikasta toiseen.
  • Nämä johtavat Vertex G4:n kannalta luonnollisesti siihen, ettei arkistossa olevien tietojen avulla voida enää löytää tiedostoa.

Testaa, löytyykö muita tiedostoja

 • Kokeile löytyykö muita malleja ja piirustuksia. Jos löytyy, niin arkistotietokannat ovat kunnossa.
 • Jos vain joko mallit tai piirustukset löytyvät, arkistotietokanta voi olla korruptoitunut.

Tilanteen korjaus

 • Tutki ensin arkistosta, missä kadonneen tiedoston pitäisi olla (shared/picts tai shared/projects/projektin_ID.)
 • Etsi sitten Windowsin resurssienhallinnan avulla löytyykö em. nimistä tiedostoa joko ko. Vertex G4:n hakemistorakenteesta (esim D:\vertex\vxg4 tai \\Tiedosto_palvelin\jaettu_kansio\vxg4_srv) tai jostain niiden rinnalla olevista kansiosta.
 • Jos tiedosto löytyy, niin palauta se paikoilleen.


Varakopiot

Kesken jäänyt tallennusprosessi

 • Ilmenee tiedostoa luettaessa virheilmoituksen ”Tiedostoa ei löydy” perusteella tai avaus yritys ei aukaise tiedostoa.
 • Katso resurssienhallinnan avulla, löytyisikö samanniminen toinen malli sillä erotuksella, että siinä on jälkiliite .2. Mikäli löytyy niin palauta tämä oikealle nimelle (siis ilman jälkiliitettä .2 ).
  • Mahdollisten verkkovirheiden aiheuttamien ongelmien eliminoimiseksi ohjelma kopioi ensin vanhan tiedoston uudelle nimelle (= vanha nimi + jälkiliite .2). Jos tallennus onnistuu, niin ohjelma poistaa automaattisesti jälkiliitteellisen tiedoston.
 • Edelleen ohjelma tallentaa tallennusvaiheessa myös käyttäjän kotihakemistoon (esim. vxg4/user) tilapäistiedoston ”tmp.vxm”, joka voi löytyä sieltä, ellei ohjelma ehtinyt suorittaa tallennuksen toista vaihetta.

Automaattitallennukset

 • Ohjelma tallentaa backup-tiedostoja vxg4/user/BACKUP-kansion alle. Asiaa hallitaan user/SETUP-tiedoston avainsanalla ”set.backup.on”.
 • Tarvittaessa tällainen backup-tiedosto voidaan tallentaa Windowsin resurssienhallinnan avulla alkuperäisen malli/piirustus-tiedoston päälle.
 • Käyttäjä voi lisäksi tehdä varmuuskopion tallennuksen aina halutessaan toiminnolla ” Sovellus-valikko=>Varakopio =>Tallenna varakopio
 • Näitä varakopioita voidaan lukea toiminnolla ”Sovellus-valikko=>Varakopio =>Avaa varakopio”.
 • Nämä workfileX.vxm-tiedostot löytyvät kotihakemistosta (esim. vxg4/user).
 • Jos edellä mainittu backup-tiedostojen tallennus on käytössä, ei näitä safe*- ja workfile*-tiedostoja voi enää lukea optiolla ”Tallenna alkuperäisen arkistoidun tilalle”, vaan nekin täytyy (tarkastuksen jälkeen) nimetä uudelleen Windowsin keinoin alkuperäisen tiedoston nimelle ja siirtää alkuperäisen paikalle.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.