Skip to main content
Skip table of contents

Lisenssipalvelimen suojaustiedoston sisällön tarkastaminen

Sisältö:


Lisenssitiedostosta yleisesti

Tällä sivulla on kuvattu lisenssipalvelimen suojaustiedoston rakenne ja optiot.

Lisenssipalvelimelle sopiva tiedosto voidaan avata teksti-editorilla  ja tarkastaa sen sisältö, mitään muutoksia sinne ei kuitenkaan voi tehdä manuaalisesti.

 • Ensimmäisen rivi alkaa ! (Huutomerkillä), jonka perässä on hasp-suojausmoduulin numero. Lisenssipalvelimessa pitää olla kiinni tämän numeroinen hasp-moduuli.
 • Viimeinen rivi on suojausavain.
 • s-alkuiset rivit kertovat sovelluksista, joita suojaustiedosto sisältää.
 • o-alkuiset rivit kertovat sovelluksien optioista.
 • s- ja o-alkuisten rivien perässä oleva numero kertoo, montako sovellusta tai montako optioita on yhtä aikaa käytettävissä.

Sovellukset

 • s0                  = Peruslisenssi, jota tarvitaan aina. Määrittää montako samanaikaista Vertex-sovellusta saa yhtäaikaisen käyttöoikeuden.
 • s1                  = Vertex ED (Sähkösuunnittelu / Electrical Design).
 • s2                  = Vertex G4-PI (PI-kaaviosuunnittelu / Prosess and instrument Desing).
 • s4                  = KVERTEX-lisenssi (Old Mechanical Engineerin).
 • s8                  = AtopKh, AtopKHLite, AtopS, AtopSLite, AtopS Viewer ja AtopR (Tilasuunnittelu).
 • s511              = Vertex G4 Cable Design (Kaapelisuunnittelu).
 • s644              = Vertex G4-Plant (Laitossuunnittelu / Plant Desing).
 • s4096            = Vertex Ovi- ja Ikkunasuunnittelu / Door and Window Design.
 • s8192            = Vertex G4-Micro ja Vertex G4-View (Mikro ja katselupääte / Micro and Viewer).
 • s66546          = Vertex G4-InD-Furn (Kalustesuunnittelu / Furniture Desing) .
 • s131072        = Vertex BD (Rakennussuunnittelu / Pro, Architect, Framer, Drafter ...).
 • s132096        = Vertex InD (Keittiösuunnittelu / Kitchen Design).
 • s132097        = Vertex InD Pro.
 • s132098        = Vertex InD Cabinet (Säilytysjärjestelmä / Vertex InD Cabinet Builder).
 • s1048580      = Vertex G4 (Mekaniikkasuunnittelu / Mech. Engineering).

 • s2097153      = Vertex HD (Hydrauliikkasuunnittelu / Hydraulic Design).

Optiot

Optiot Vertex G4 –sovellukselle (s1048580).

Optiot Vertex G4 Plant Laitossuunnittelusovellukselle (s644).

 • o27     = 3D-levyrakenteet (Sheet Metal Desing).
 • o31     = Visualisointi (Rendering).
 • o36     = IFC-kääntäjä (IFC Converter).
 • o58     = Suunnitteluautomaatti Presto (Design Autom. Presto).
 • o60     = Suunnitteluautomaatti Tempo (Design Autom. Tempo).
 • o61     = Suunnitteluautomaatti Forte (Design Autom. Forte).
 • o62     = Geometriaehtojen hallinta (2D Geometric Constraint Manager).
 • o66     = Step-kääntäjä (Step Converter).
 • o67     = Iges-kääntäjä (Iges Converter).
 • o71     = Animaatiot (Animations).
 • o72     = Solidworks-kääntäjä (Solidworks Converter).
 • o78     = Flow-yhteys (On jäänyt pois versiosta 2013 (19.0) alkaen.).
 • o80     = Komposiittilevyt (Composite Sheets).
 • o81     = Lohkosuunnittelu (Hydraulic Block Design).
 • o83     = Profiilirakenteet (Profile Structure Design).
 • o86     = Komponenttikirjasto (Component Library).
 • o103   = Putkistosuunnittelu (Piping Design).
 • o104   = TurnTool-kääntäjä (TurnTool Link).
 • o127   = Varaosakirja (Spare Parts Book).
 • o130   = PI-suunnittelu (Prosess and instrument design).
 • o132   = 3D PDF-kääntäjä (3D PDF Converter).
 • o135   = Pintamallinnuksen lisätoiminnot (Surface modelling extras).
 • o137   = 3D DWG-tuonti (3D DWG Importer).
 • o138   = Projektin hallinta (Project Managament Tool).
 • o141   = 3D PDF Presenter.
 • o142   = Pistepilvi (Point cloud input).
 • o143   = Rinnakkaistyökalut, max 4 pros (Parallel tasks, max 4 proc).
 • o144   = Rinnakkaistyökalut, max 8 pros (Parallel tasks, max 8 proc).
 • o145   = Rinnakkaistyökalut, max 16 pros (Parallel tasks, max 16 proc).
 • o146   = Rinnakkaistyökalut, max 32 pros (Parallel tasks, max 32 proc).
 • o147   = Rinnakkaistyökalut, max 64 pros (Parallel tasks, max 64 proc).
 • o149   = DGN-tuonti (DGN import).
 • o151   = SDNF-vienti (SDNF Export).
 • o156   = 3D-Sähkösuunnittelu.
 • o160   = Lujuusanalyysi, FEA Osille ja Kokoonpanoille. Versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o161   = Lujuusanalyysi, FEA Palkki ja sauvarakenteille. Versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o163   = Lujuusanalyysi, FEA BD-sovellukselle versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o164   = Virtuaalinen todellisuus, VR (Virtual Reality) Optio esitelty versiossa 2017 eli 23.0.00
 • o8000 = Mallisuojaus (Tietylle yritykselle).
 • o8001 = Mallisuojaus (Tietylle yritykselle).
 • o8002 = Mallisuojaus (Tietylle yritykselle).
 • o31    = Visualisointi (Rendering).
 • o36    = IFC-kääntäjä (IFC Converter).
 • o58    = Suunnitteluautomaatti Presto (Design Autom. Presto).
 • o60    = Suunnitteluautomaatti Tempo (Design Autom. Tempo).
 • o61    = Suunnitteluautomaatti Forte (Design Autom. Forte).
 • o66    = Step-kääntäjä (Step Converter).
 • o67    = Iges-kääntäjä (Iges Converter).
 • o71    = Animaatiot (Animations).          
 • o72    = Solidworks-kääntäjä (Solidworks Converter).
 • o77    = ISOGEN-putkistoisometrit(LS), aina mukana G4 Laitossuunnittelussa.
 • o78    = Flow-yhteys.
 • o80    = Komposiittilevyt (Composite Sheets).             
 • o104  = TurnTool-kääntäjä (TurnTool Link).
 • o107  = Nimikekeskeinen suunnittelu.                        
 • o127  = Varaosakirja (Spare Parts Book).
 • o130  = PI-suunnittelu (Prosess and instrument design).
 • o132  = 3D PDF –kääntäjä (3D PDF Converter).
 • o135  = Pintamallinnuksen lisätoiminnot (Surface modelling extras).        
 • o137  = 3D DWG-tuonti (3D DWG Importer).
 • o138  = Projektin hallinta (Project Managament Tool).
 • o141  = 3D PDF Presenter (3D PDF Presenter) o142  = Pistepilvi (Point cloud input).
 • o149  = DGN-tuonti (DGN Import).
 • o151  = SDNF-vienti (SDNF Export).
 • o156  = 3D-Sähkösuunnittelu.
 • o160   = Lujuusanalyysi, FEA Osille ja Kokoonpanoille. Versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o161   = Lujuusanalyysi, FEA Palkki ja sauvarakenteille. Versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o163   = Lujuusanalyysi, FEA BD-sovellukselle versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o164  = Virtuaalinen todellisuus, VR (Virtual Reality) Optio esitelty versiossa 2017 eli 23.0.00


Optiot Vertex G4 Micro –sovellukselle (s8192).

Optiot Vertex G4 Katselu-sovellukselle (s8192).

 • o20    = DWG-kääntäjä (DWG Converter).
 • o47    = VRML-keinotodellisuusmallit (Virtual Reality ModelingLanguage).
 • o53    = STL-kääntäjä (Stereolithography Converter).
 • o56    = VDA-kääntäjä (Vda Converter).
 • o65    = 3D Studio-kääntäjä (3D Studio Converter).
 • o66    = Step-kääntäjä Flow:n VxMicro.
 • o132  = 3D PDF-kääntäjä (3D PDF Presenter).
 • o137  = 3D DWG-tuonti (3D DWG Import).
 • o40    = Punakynämerkinnät (Red Pen Marking).
 • o41    = Tietokannan tallennus (Database write).
 • o137  = 3D DWG-tuonti (3D DWG Import).

Optiot Vertex G4 PI-sovellukselle (s2).

 • o20   = DWG-kääntäjä (DWG Converter).
 • o62   = 2D-geometriaehtojen hallinta.


Optiot Vertex G4 Kalustesuunnittelusovellukselle (s66564).

Optiot Vertex InD Keittiösuunnittelulle (s132096).

 • o20   = DWG-kääntäjä (DWG Converter).
 • o25   = Kinematiikka.
 • o27   = 3D-levyrakenteet (Sheet Metal Desing).
 • o31   = Visualisointi (Rendering).
 • o32   = ACIS-3D-mallintaja (ACIS 3D Modeller).
 • o53   = STL-kääntäjä (Stereolithography Converter).
 • o56   = VDA-kääntäjä (Vda Converter).
 • o58   = Suunnitteluautomaatti Presto (Design Autom. Presto).
 • o60   = Suunnitteluautomaatti Tempo (Design Autom. Tempo).
 • o61   = Suunnitteluautomaatti Forte (Design Autom. Forte).
 • o62   = Geometriaehtojen hallinta (2D Geometric Constraint Manager).
 • o65   = 3D Studio –kääntäjä.
 • o66   = Step-kääntäjä (Step Converter).
 • o67   = Iges-kääntäjä (Iges Converter).
 • o71   = Animaatiot (Animations).
 • o72   = Unigraphics-kääntäjä (Unigraphics Converter). HUOM: vanhalle FRNVertex-sovellukselle.
 • o76   = Vdafs-kääntäjä (Vdafs Converter).
 • o78   = Flow-yhteys.
 • o80   = Komposiittilevyt (Composite Sheets).
 • o83   = Profiilirakenteet (Profile Structure Design).
 • o86   = Komponenttikirjasto (Component Library).  
 • o104 = TurnTool-kääntäjä (TurnTool Link).
 • o107 = Nimikekeskeinen suunnittelu.
 • o110 = TurnTool-kääntäjän laajennus (TurnTool Link Extension).
 • o127 = Varaosakirja (Spare Parts Book).    
 • o132 = 3D PDF –kääntäjä.
 • o137 = 3D DWG-tuonti.
 • o160   = Lujuusanalyysi, FEA Osille ja Kokoonpanoille. Versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o161   = Lujuusanalyysi, FEA Palkki ja sauvarakenteille. Versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o163   = Lujuusanalyysi, FEA BD-sovellukselle versiosta alkaen 23.0.00 (vm 2017).
 • o164   = Virtuaalinen todellisuus, VR (Virtual Reality) Optio esitelty versiossa 23.0.00 (vm 2017)
 • o20   = DWG-kääntäjä (DWG Converter).
 • o31   = visualisointi (Rendering).
 • o32   = ACIS-3D-mallintaja.
 • o66   = Step-kääntäjä (Step Converter).
 • o67   = Iges-kääntäjä (Iges Converter).    
 • o100 = Rajoitustenratkaisija.
 • o132 = 3D PDF –kääntäjä.
 • o137 = 3D DWG-tuonti.
 • o164   = Virtuaalinen todellisuus, VR (Virtual Reality) Optio esitelty versiossa 23.0.00 (vm 2017)


Optiot Vertex ED Sähkösuunnittelulle (s1).

 • o20   = DWG-kääntäjä (DWG Converter).
 • o21   = IGES-kääntäjä (Iges Converter).
 • o89   = Lentokonesähköistys (Aircraft Electrical).
 • o90   = Tasosähkösuunnittelu (Building Electrical).
 • o91   = CALE.
 • o92   = Johdinsarjasuunnittelu (Cable Harness).
 • o93   = Johdinsarjavalmistus (Cable Harness Production).
 • o94   = Instrumentointi (Instrumentation).
 • o95   = PCL-kaaviot (PCL Wiring).
 • o96   = Jakokeskukset (Switching Cabinet).   
 • o101 = EDMS-yhteys (EDMS Link).
 • o113 = PDM-yhteys, ED (PDM Link, ED).
 • o114 = Auric-yhteys (Auric Link).


Esimerkki lt_llist-tiedostosta

! 1122334455

s0 5 

s2 2

s644 2 

s10485801 

o60 1 

o66 2 

o67 1 

o77 2 

o83 1 

o86 4

o132 2 

$4e1ba34c04107b34a503

Eli suojaustiedosto liittyy haspiin 1122334455 ja sisältää käyttöoikeuden kahdelle Vertex G4 PIkaaviosovellukselle ja kahdelle Vertex G4 Plant Laitossuunnittelusovellukselle ja yhdelle Vertex G4-sovellukselle sekä muutamia optioita


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.