Skip to main content
Skip table of contents

Kaiverruksia tai paljon reikiä sisältävän osan käsittely erittäin hidasta

Problem

Tekstejä tai suuria määriä reikiä sisältävän levyosan käsittely on hidasta.

Syynä tähän on se, että osaan syntyy suuri määrä pintoja tekstifonttien kaarevista viivoista.


Solution

Tekstit (paitsi jos niitä on hyvin vähän) kannattaa tehdä ohjauskäyränä, ei pursottamalla. Ohessa esimerkki taulusta, joka pitäisi mallintaa:


Edestäpäin katsoen taulu on samannäköinen, olivatpa tekstit ohjauskäyrinä tai pursotettuja. Aksonometriasta näkee, millainen geometria oikeasti on:

Vasemmanpuoleisen osan tiedostokoko on 4.0MB, oikeanpuoleisen 0.2MB, kokosuhde siis 1:40. Historian ajo alusta loppuun vasemmanpuoleisella noin 30 s, oikeanpuoleisella alle 1 s.

Jos levyn kaiverrusgeometria halutaan piirustukseen, asetetaan projektioon ominaisuus "Apuviivat". Ne piirtyvät pistekatkoviivoina, mutta kuvassa voi valita kaikki viivat ja muuttaa ne vaikka muotoviivoiksi, jos tuotannossa sellaisia vaaditaan.

Kokoonpanossa tekstien näkyvyys noudattaa luonnollisesti apugeometrian näkyvyyttä, eli "G"- näppäimellä ne saa näkyviin ja pois.


Olemassaolevan pursotuksen voi muuttaa piirrepuusta valitsemalla hiiren oikealla "Pursotus" - Muokkaa piirrettä.

Avainsanat: levyosa, kaiverrus, hitausongelma, hidas, reikälevy

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.