Skip to main content
Skip table of contents

Importoitujen kokoonpanojen tallennus Flow'hun


Kun tuodaan G4:ään toisesta järjestelmästä  .SAT tai .STP muotoisia kokoonpanoja, ne sisältävät PART tai .imported -alkuisia aliosia.  Näille  aliosille ei pääsääntöisesti haluta syntyvän nimikettä Flow'hun.  Kun tallennat kokoonpanon Flow'hun alla olevan ohjeen mukaan, vain pääkokoonpanolle syntyy nimike.  Aliosat jäävät kokoonpanoon paikallisiksi osiksi.  Ne voidaan toki tallentaa jälkeenpäin linkkiosiksi ja nimikkeiksi Flow'hin.


Lue malli G4 ohjelmaan.
Kokoonpanopuussa aliosat näkyvät PART tai .imported -alkuisina.


Tallenna kokoonpano uudeksi dokumentiksi Flow'hun toiminnolla File > Tallenna uudeksi > Tallenna uudeksi arkistoon.
Luo dokumentille nimike.  Palauta dokumentti Flow'hun. Vain dokumentin päänimike tallentuu Flow -nimikkeeksi. Aliosat jäävät kokoonpanon paikallisiksi osiksi.Tallenna tarvittaessa paikalliset osat omiksi nimikkeiksi Flow'hun:

  • Avaa kokoonpano muokattavaksi.  Valitse osa > Valitse Tallenna uudeksi.Avainsanat: import, step, sat, flow

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.