Skip to main content
Skip table of contents

DWG:stä tuotu piirustus on väärillä mitoilla

Ongelma

Olet saanut yhteistyökumppaniltasi dwg (tai dxf)-tiedoston ja lukenut sen Vertexiin. Piirustuksen geometria on väärillä mitoilla.Ratkaisu

1 Kokeile mitoittaa kuvaa jostain kohdasta, jossa on jo alkuperäinen mitta. Esimerkkikuvassa on mitta 15000, mutta Vertexin mitoitus ilmoittaa sen olevan 7500. Tästä päätellen geometriaa on skaalattava kaksinkertaiseksi, jotta piirustuksesta tulee oikean mittainen.

2 Poista mahdolliset lomakkeet ja muu geometria, jota ei tarvita.

3 Valitse kuvan koko geometria (Ctrl-A tai ikkunalla "maalaamalla" vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan

4 Valitse Cut-paste (Leikepöytä leikkaa - leikepäytä - liimaa)

5 Kun geometria on "hiiren osoittimen päässä", paina hiiren oikeata, jolloin avautuvasta lisävalikosta paina toimintoa "K", ja anna skaalauskerron (esimerkissä 2)

6 Sijoita geometria kuvaan

7 Säädä piirustuksen mittakaava kohdalleen, lisää lomake ja tallenna piirustus.


Mittojen ja tekstien korkeutta voi myös joutua säätämään, suodata valinnasta pois muut kuin tekstit ja mitat, valitse kaikki ja muuta ominaisuudet.

Avainsanat dwg, dxf, mittakaava, skaalaus, piirustus


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.