Skip to main content
Skip table of contents

Client-työaseman lisenssipalvelinyhteys


Tarkista client-työaseman lisenssipalvelinyhteys

(1) Avaa selain

(2) Anna komento https://lic.vertex.fi

(3) Kommennon pitäisi palauttaa arvo Yes?

(4) Jos yhteys ei toimi tarkista tarkista internetyhteys


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.