Skip to main content
Skip table of contents

Aputason paikoitus vinoonKirjastopiirteiden lisäys tasopintoihin vinosti voidaan tehdä vinoon paikoitetun aputason avulla. Aputason asettaminen vinoon edellyttää yleensä apugeometrian tekemistä, apugeometrialla voidaan määrittää piirteen paikka tarkasti.Katso alla oleva video:

Vinoreikä.mp4


Avainsanat: aputaso, apugeometria, paikoitus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.