Skip to main content
Skip table of contents

2k/4k resoluution näyttöasetus

Jos muutetaan näytön skaalausta (2k/4k resoluutiot), vaihda Compatibility-asetus, jotta G4 kuvakkeet olisivat teräviä.


Suuren resoluution näytöllä (4K) on vaihdettu skaalaus esim. 100%  Recommended) -> 125%



Tee työpöydälle uusi pikakuvake VERTEX64.EXE:lle.  Käynnistyskuvake pitää tehdä käsin, koska Compatibility asetusta ei ole mahdollista muokata .bat –käynnistysskriptissä.


Valitse käynnistyskuvake > Properties > Change settings for all users:


Valitse avautuvasta dialogista Change high DPI settings:


Laita päälle valinta High DPI scaling override:


Käynnistä G4 ja testaa.

Avainsanat: resoluutio, 2k, 4k, kuvakkeet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.