Skip to main content
Skip table of contents

2D DXF/DWG -piirustus 3D luonnokseksi

Ongelma

2D DXF tai DWG piirustuksen kopiointi oman 3D mallin luonnokseksi.


Ratkaisu

Projektio on ikäänkuin esim. Autocadin blokki, joka pitää purkaa ennen kopiointia.

1) Valitse projektio - hiiren oikealla Pura symboli

2) Valitse hiiren aluevalinnalla projektioalue -> Valitse Leikepöytä > Kopioi

3) Tee uusi osakokoonpano

4) Tee 3D luonnos -> Valitse Leikepöytä > Liitä


Valitse alue > Leikepöytä > Kopio

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.