Skip to main content
Skip table of contents

Väritäyttö tulosteessa

Ongelma

Haluan tulostaa piirustuksen mustavalkoisena PDF-tiedostoon. Ikkunan väritäyttö näkyy kuitenkin tulosteessa värillisenä.

Ratkaisu

Voit valita tulostinasetuksissa tulostetaanko viivat ruudulla näkyvillä väreillä vai viivaleveystiedoston ja kynäsarjan mukaan, jolloin kaikki viivat tulostetaan esimerkiksi mustina. Tämä ei päde väritäyttöihin, vaan väritäyttö tulostetaan aina samalla värillä kuin se näkyy ruudulla. Voit hallita väritäyttöjen tulostumista tasojen avulla: taso, jolle väritäyttö on lisätty, joko näkyy tai ei näy tulosteessa.

Tulostus-ikkunassa on kohdassa Tasovalinta oletuksena valittu Tulostustasot. Tällöin tulosteessa näkyvät ne tasot, jotka tasoasetuksissa on valittu oletuksena tulostettaviksi tasoiksi. Voit muuttaa valintaa napsauttamalla Valitse.

Esimerkiksi ikkunan väritäyttö on tasolla 99. Valitse taso näkyviin 

 tai pois näkyvistä 
 tulostuksessa.

Lisätietoa avoinna olevan piirustuksen tasojen muokkaamisesta löydät käyttöohjeesta:

https://docs.vertex.fi/bd2023fi/html/ext/basicscommon/layers/editlayers.html

Muokkaa oletustasojärjestelmää:

https://docs.vertex.fi/bd2023fi/html/ext/usersettingkeywords/layers/layersettings.html

Lisätietoa viivaleveyksistä tulostuksessa löydät tuotedokumentaatiosta:

https://kb.vertex.fi/bd2023fi/tutustu-tarkemmin/tulostus/viivaleveydet-tulostuksessa


Avainsanat: tulostus, tulostustasot, väritäyttö


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.