Skip to main content
Skip table of contents

Piirustukset PDF/A-2b -tiedostomuotoon

Ongelma

Rakennusvalvonta vaatii, että piirustukset tallennetaan PDF/A-2b -tiedostomuotoon. Vertex-ohjelmassa on valittavissa vain tiedostomuoto PDF/A-1b.

Ratkaisu

Vertex-ohjelma tuottaa PDF/A -tiedostot Ghostscript-tulkin avulla. Tiedostomuoto PDF/A-2b edellyttää Ghostscript-tulkista uudempaa versiota kuin mitä Vertex sisältää. Voit kuitenkin ottaa käyttöön Ghostscript-tulkin uusimman version lataamalla sen sivustolta https://www.ghostscript.com. Lataa asennusohjelma ja asenna tulkki. Seuraavassa ohjeessa oletetaan, että tulkki on asennettu oletusasennuskansioon, esimerkiksi:

C:\Program Files\gs\gs10.03.0\bin\gswin64c.exe

Avaa järjestelmän asetukset muokattavaksi, ja tee seuraavat muutokset:

  • Aseta polku, johon tulkki on asennettu, avainsanan pdf_custom_gs arvoksi.

  • Aseta haluamasi PDF/A-versio (1, 2 tai 3) avainsanan pdf_custom_pdfa arvoksi.

Tallenna muutokset OK-painikkeella ja käynnistä ohjelma uudelleen.

image-20240510-125645.png

Valitse tulostuksessa tai julkaisimessa edelleen PDF-tyypiksi PDF/A-1b. Lopullinen PDF-tiedoston tyyppi määräytyy avainsanan pdf_custom_pdfa mukaan.

Ominaisuus on käytettävissä Vertex BD 2024 (30.0) -ohjelman versiosta 30.0.4 lähtien.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.