Skip to main content
Skip table of contents

Lattiaelementtiin ei tule levytystä ennen kuin lisää osat

Ongelma

Muodostan lattiaelementin siten, että elementtiin tulee mukaan levytyskerros. Levytyskerrokselle on asetettu rakennetyökalu. Levyjä ei kuitenkaan tule elementtiin ennen kuin lisään siihen osat erikseen.

Ratkaisu

Kun muodostat elementtiä, tarkista että rakenteelle on valittuna ominaisuus Lisää levytys.

Jos haluat, että ominaisuus on oletuksena valittuna, muokkaa STRCOMPINI-tietokantaa. Voit avata tietokannan muokattavaksi raahaamalla sen Vertexiin.

  1. Kopioi tietokantatiedostot ensin system/dbases -kansiosta custom/dbases -kansioon, mikäli ne eivät jo ole siellä. Kopioi nämä tiedostot:
    • d_STRCOMPINI
    • d_STRCOMPINIc
  2. Raahaa tiedosto d_STRCOMPINI Vertexiin.
  3. Siirry nuolinäppäimellä riville, jossa CODE=FLOORPANEL_COMMON.
  4. Muuta parametrin GENS arvoksi 1.
  5. Sulje ja tallenna tietokantatiedosto.
  6. Käynnistä ohjelma uudelleen.


Avainsanat: levytys, lattiaelementti, STRCOMPINI, GENS

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.